Dokumentation af MAKRO modellen offentliggjort

16-12-2021

Læsevejledning til det omfattende materiale, der dokumenterer betaversionen af MAKRO.

I forbindelse med offentliggørelsen af betaversionen af MAKRO har MAKROgruppen og Finansministeriet udarbejdet en del skriftligt materiale. Dette materiale kan findes på DREAMgruppens samt Finansministeriets hjemmesider. Der gives her en oversigt og ”læsevejledning” af de mest centrale notater.

Materiale på Finansministeriets hjemmeside

Finansministeriet har udarbejdet en række notater og analyser, der ser på forskellige egenskaber ved modellen.

Læs Finansministeriets materiale på fm.dk

Materiale her på DREAMs hjemmeside

Den fulde liste af notater og dokumentation, der er relevante for betaversionen af MAKRO og er offentliggjort på DREAMgruppens hjemmeside medio december 2021, kan ses i boksen nederst på siden.

Overblik over MAKRO

Notatet “MAKRO-modellen” giver et kort og ikke-teknisk indblik i modellen.

Ligeledes giver papiret ”Evaluering af MAKRO” et hurtigt overblik og indtryk af modellen. Sidstnævnte papir er tre internationale eksperters vurdering af modellen.

Mere grundig gennemgang af MAKRO

En mere grundig gennemgang bliver givet i de tre papirer:

Disse papirer giver et mere detaljeret indblik i MAKRO-modellen samt de modelleringsmæssige overvejelser, hvordan parametrene i modellen er fastlagt, så de stemmer overens med empirien og giver et indblik i, hvordan modellen opfører sig ved udvalgte stød. Læsning af disse papirer forudsætter en vis økonomisk baggrund, men ikke detailkendskab inden for specifikke områder.

Til de særligt interesserede

De øvrige papirer dykker ned i mere eller mindre tekniske detaljer og er for den særligt interesserede læser.