MAKRO-modellen

08-12-2021

MAKRO er en stor empirisk funderet makroøkonomisk model, der skal kunne anvendes til flere formål. Den skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellemlang og lang sigt.

Abstract

MAKRO er en stor empirisk funderet makroøkonomisk model, der skal kunne anvendes til flere formål. Den skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellemlang og lang sigt. Desuden skal modellen anvendes til makroøkonomiske konsekvensvurderinger, herunder økonomiens kort- og mellemsigtede tilpasning i forbindelse med økonomisk-politiske tiltag. Den skal anvendes til vurdering af den finanspolitiske holdbarhed. På sigt skal den kunne anvendes som ramme for kortsigtede konjunkturfremskrivninger. 

MAKRO er udviklet af en modelgruppe i DREAM. Gruppen består af 4 økonomer og 3 studenter. MAKRO-gruppen har i skrivende stund arbejdet på udviklingen af modellen i 4 år. MAKRO-modellen offentliggøres i første omgang som en betaversion i december 2021. Formålet med offentliggørelsen af en betaversion er at sikre åbenhed og transparens omkring modellen, herunder dens teoretiske og empiriske grundlag, samt sikre eksterne interessenters mulighed for at indgå i en faglig debat om modellen forud for ibrugtagningen af modellen i Finansministeriet.

Fokus for betaversionen af MAKRO er at give et indblik i modellens egenskaber ved politikeksperimenter og øvrige stød til økonomien. Betaversionens grundforløb er derfor stiliseret og tjener alene som et grundlag for at foretage marginaleksperimenter.