Organisation

DREAM er en uafhængig institution, som ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab og har kompetence til at prioritere og vedtage DREAMs arbejdsplaner.

Organisatorisk består DREAMgruppen af tre enheder: To modelgrupper og en afdeling for strukturanalyse. De to modelgrupper udvikler henholdsvis den økonomiske model MAKRO og klima- og miljømodellen GrønREFORM. Afdelingen for strukturanalyse dækker DREAMgruppens øvrige arbejdsområder herunder udvikling og vedligehold af DREAM, SMILE og REFORM og modellerne for befolkning, uddannelse og arbejdsmarked.

DREAMgruppen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab. Bestyrelsen har ligeledes kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner for afdelingen for strukturanalyse.

Til MAKRO og GrønREFORM er tilknyttet faglige bestyrelser. Den faglige bestyrelse har ikke ansvar for modelgruppernes økonomi, men har kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner.

Medlemmer af DREAMs bestyrelse

Torben M. Andersen (formand)

Professor, Aarhus Universitet
  

M.sc. fra London School of Economics (1981), lic.oecon fra Århus Universitet (1984), ph.d. fra CORE, Belgien (1986). Professor i økonomi fra 1989. 

Primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi.

Torben M. Andersen er aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet været formand for De Økonomiske Råd (overvismand) og for Velfærdskommissionen. Desuden ”vismandsaktiviteter” for både Sverige og Grønland og rådgivningsvirksomhed for den norske, finske og canadiske regering samt for EU kommissionen.

Peter Birch Sørensen

Professor, Københavns Universitet
  

M.sc fra Københavns Universitet (1980), ph.d. (lic.polit.) fra Københavns Universitet (1985). Professor i økonomi fra 1991.

Primære forskningsinteresser er miljø-, ressource- og klimaøkonomi samt offentlig økonomi, herunder især skatteforhold og indretningen af det sociale sikringssystem.

Peter Birch Sørensen har blandt andet været formand for De Økonomiske Råd (overvismand), for Produktivitetskommissionen og for Klimarådet. Desuden leder af Nationalbankens økonomiske afdeling 2010-11. Han har endvidere fungeret som rådgiver for OECD, EU kommissionen, Den Internationale Valutafond og en række nationale regeringer herunder den norske, svenske og canadiske regering.

Thomas Harr

Vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik, Danmarks Nationalbank

M.sc fra The London School of Economics and Political Science (1999), ph.d. fra Københavns Universitet (2003).

Thomas Harr har erfaring inden for makroøkonomi og pengepolitik. Thomas er tidligere underdirektør og global analysechef med ansvar for makro-, valuta-, rente- og kreditanalyse i Danske Bank og har ligeledes haft forskellige analyse- og ledelsesfunktioner i den engelske bank Standard Chartered.

Lars Haagen Pedersen / Mads Kieler

Afdelingschefer, Finansministeriet

Lars Haagen Pedersen er M.sc fra Københavns Universitet (1985), ph.d. (lic.polit.) fra Københavns Universitet (1991).

Lars Haagen Pedersen har stor erfaring med udvikling af økonomiske analyseværktøjer, herunder vurdering af effekterne af økonomisk politik. Tidligere sekretariatschef i De Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen samt forskningschef i DREAM 1997-2006. Har ligeledes været ansat som lektor i økonomi ved Københavns Universitet.

Mads Kieler er Cand.polit. fra Københavns Universitet (1990) og Master of European Economic Studies fra College of Europe, Brügge (1990)

Mads Kieler har siden 2003 været ansat i Finansministeriet, siden 2015 som afdelingschef. Mads har dermed stor praktisk erfaring med udarbejdelse af mellemfristede planer og anvendelse af makroøkonomiske modeller. Har tidligere været ansat i den Internationale Valutafond og ved Europakommissionens generaldirektorat for økonomi og finans.

Martin Nygaard Jørgensen

Afdelingschef, Økonomiministeriet

cand.polit. fra Københavns Universitet (1998).

Martin Nygaard Jørgensen har tidligere været chef for afdelingen for makroøkonomiske analyser i Danmarks Nationalbank. Martin har dermed en solid baggrund for udarbejdelse af økonomiske analyser. Har tidligere været ansat i blandt andet Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og OEDC.

Ansvar og opgaver

DREAMgruppens bestyrelse overvåger den samlede institutions økonomi. Herudover har DREAMgruppens bestyrelse kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner for afdelingen for strukturanalyse. En tilsvarende faglig kompetence har bestyrelsen ikke i relation til de to modelgrupper MAKRO og GrønREFORM. I disse modelgrupper varetages disse kompetancer i stedet af modelgruppens faglige bestyrelse.

DREAMgruppens bestyrelse består af fem medlemmer, som udpeges af følgende institutioner:

 • Danmarks Nationalbank
 • Finansministeriet
 • Økonomiministeriet
 • Økonomisk Institut på Københavns Universitet
 • Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året.

MAKRO ledes af en faglig bestyrelse med ansvar for at prioritere og vedtage arbejdsgruppens arbejdsplaner. Bestyrelsen har ikke ansvar for MAKROs økonomi. Det økonomiske ansvar ligger i DREAMgruppens bestyrelse.

MAKROs faglige bestyrelse består af seks medlemmer, som udpeges af følgende institutioner:

 • Danmarks Nationalbank
 • Danmarks Statistik
 • Finansministeriet (udpeger to bestyrelsesmedlemmer)
 • Økonomisk Institut på Københavns Universitet
 • Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

MAKROs faglige bestyrelse har følgende medlemmer:

 • Torben M. Andersen (formand)
  Professor, Aarhus Universitet
 • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
  Professor, Københavns Universitet
 • Birgitte Anker
  Rigsstatistiker, Danmarks Statistik
 • Jesper Pedersen
  Chef for økonomiske modeller, Danmarks Nationalbank
 • Lars Haagen Pedersen
  Afdelingschef, Finansministeriet
 • Mads Kieler
  Afdelingschef, Finansministeriet

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt på Københavns- og Aarhus Universitet i 2017. I 2019 blev forskningsprojektet suppleret med en modelgruppe i DREAM, som blandt andet udvikler den hovedmodel, som binder forskningsprojektets delmodeller sammen til én samlet enhed. 

Forskningsprojektet på universiteterne blev formelt afsluttet i sommeren 2022, hvorfor modelgruppen i DREAM i dag varetager udvikling og vedligehold af modellen.

Til GrønREFORM er tilknyttet en faglig bestyrelse, der kommer med input til modelgruppens arbejdsplaner. Den faglige bestyrelse har ikke ansvar for GrønREFORMs økonomi. Det økonomiske ansvar ligger i DREAMgruppens bestyrelse.

DREAMgruppen finansieres hovedsageligt ved finansieringsbidrag fra Finansministeriet. Institutionen har endvidere en mindre selvstændig finanslovsbevilling. Abonnementsindtægter og indtægter fra analyseopgaver bidrager ligeledes til finansieringen.

EPRN netværk

DREAM er en del af Economic Policy Research Network (EPRN), der er et netværkssamarbejde om forskning i økonomisk politik.

Samarbejdet om forskning i økonomisk politik har eksisteret siden 1. september 2001 og har til formål at:

 • Styrke samspillet mellem den økonomiske forskning og rådgivning om praktiske økonomisk-politiske problemstillinger.
 • Øge interessen for at forske i anvendelsesorienterede problemstillinger og styrke forskningens aktive bidrag til beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik.
 • Øge offentlighedens interesse for økonomisk-politiske problemstillinger samt interessen for at studere økonomi.

Foruden DREAM udgøres forskningsenhederne i EPRN af CBS Economic Policy Group (CEPG) og Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) på Københavns Universitet.

EPRNs eksterne samarbejdspartnere udgøres af Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Disse finansierer netværkets aktiviteter.

Informationer om de øvrige forskningsinstitutioner i EPRN kan findes via nedenstående links:

CBS Economic Policy Group (CEPG)

Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI), Københavns Universitet

Netværkets aktiviteter består primært i:

 • Gennemførelse af forskningsprojekter.
 • Formidling af forskningsresultater via publicering og afholdelse af konferencer og seminarer, herunder faglige seminarer med deltagelse af relevante medarbejdere fra de økonomiske ministerier og Nationalbanken.
 • Afholdelse af policy-seminarer og konferencer om aktuelle problemstillinger i dansk og international økonomisk politik.

Forskere tilknyttet EPRN forskningsenhederne kan ansøge netværket om støtte til forskningsprojekter. Tildeling af støtte besluttes af EPRNs bestyrelse.