SMILE

SMILE vurderer adfærd for hver enkelt person i befolkningen. Dette gør det muligt at vurdere fordelinger frem for gennemsnit. For eksempel pensionsformue, hvor det skønnes hvor stor en gruppe af pensionister, der fremadrettet har folkepensionen som det primære forsørgelsesgrundlag. Dette er anderledes end i makroøkonomiske modeller, som typisk vurderer den gennemsnitlige indkomst for en pensionist.

Mikrosimuleringsmodellen SMILE er udviklet til at fremskrive og analysere langsigtede udviklinger i demografi, flyttemønstre, arbejdsmarkedstilhørsforhold, uddannelsesniveau, indkomst- og pensionsforhold og boligefterspørgsel.

Det essentielle ved en mikrosimuleringsmodel er, at den tager udgangspunkt i enkelte individer frem for grupper af individer. Det giver blandt andet mulighed for at analysere enkeltpersoners livsforløb samt beregne fordelinger i stedet for gennemsnit af for eksempel indkomst og pension.

SMILE har mange potentielle anvendelsesmuligheder. Det er eksempelvis muligt at analysere livsforløb (for eksempel pension via akkumulerede indbetalinger gennem livet), fremskrive (indkomst-)fordelinger og udnytte indbyrdes relationer i en familie (så eksempelvis uddannelsesadfærd kan afhænge af forældres uddannelsesniveau).

Hovedresultater

SMILE er særligt velegnet til analyser af boligefterspørgslen, indkomst og pension.

Boligefterspørgslen

Fremskrivning af familiestruktur og tildeling af én bolig til hver husstand i hver kommune.

Indkomstfordeling

Fremskrivning af indkomst over livet. Anvendes til analyser som påvirker indkomstfordelingen.

Pensionsopsparing

Indkomstforløb gennem livet bestemmer hver persons opsparing på forskellige pensionstyper.

Om modelleringen

SMILE er en dynamisk mikrosimuleringsmodel, dvs. at modellen fremskriver livsforløb for hver person i den faktiske danske befolkning.

Hver enkel person i befolkningen udsættes hvert år for en række forskellige hændelser, der bestemmer vedkommendes livsforløb.

Om mikrosimulering