Uddannelsesmodel

I vores uddannelsesmodel vurderes det, hvordan befolkningens uddannelsesniveau vil udvikle sig fremadrettet. Dette sker ved at modellere hver persons vej gennem uddannelsessystemet. Modellen kaldes også for uddannelsesfremskrivning.

Fremskrivningen sker ved at fortsætte den uddannelsesadfærd, som observeres historisk. Resultatet af fremskrivningen er et kvalificeret bud på, hvilket uddannelsesniveau der forefindes i den danske befolkning, og de kvalifikationer, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Modellen anvendes til at vurdere effekten af uddannelsespolitiske tiltag. Effekten på arbejdsstyrken og de offentlige finanser af sådanne tiltag kan efterfølgende evalueres i vores øvrige modeller. Her har udviklingen i uddannelsesniveauet for eksempel betydning for antallet af beskæftigede, efterlønsmodtagere, folkepensionister mv., hvilket påvirker udviklingen i de offentlige finanser.

Herudover er uddannelsesmodellen anvendt i en såkaldt mismatchanalyse af arbejdsmarkedet. Her belyses den forventede udvikling i virksomhedernes behov for kvalifikationer og arbejdsstyrkens tilsvarende udbudte kvalifikationer. Uddannelsesmodellen anvendes til at skønne over sidstnævnte.

Fremskrivningsresultater

Uddannelsesniveauet øges

De følgende år ventes en stigende andel af befolkningen at have en videregående uddannelse.

Udvikling i antal studerende

Uddannelsesmodellen vurderer antallet af studerende på uddannelsestyper fremadrettet.

Ny model fremskriver uddannelse på mere detaljeret niveau

DREAM har udarbejdet en ny model til fremskrivning af uddannelsesniveauet for den danske befolkning.

Det betyder, at antallet af uddannelsesgrupper i fremskrivningen øges fra 13 overordnede kategorier til nu 86 mellemgrupper.

Beskrivelse af fremskrivningen