MAKRO

MAKRO er en økonomisk model, som skal hjælpe regeringen til at føre en sund økonomisk politik gennem gode fremskrivninger og konsekvensberegninger af politisk-økonomiske tiltag for dansk økonomi.

Modellen giver et bud på udviklingen i samfundsøkonomiske størrelser som BNP, udenrigshandel, forbrug, offentlige udgifter og skatteindtægter. 

Desuden kan modellen beregne effekterne af specifikke politikindgreb. Både strukturelle indgreb: Hvad sker der på langt sigt, hvis flere gennemfører en videregående uddannelse? Og konjunkturelle indgreb: Hvordan vil fremrykkede offentlige investeringer påvirke beskæftigelsen de kommende år?

På nuværende tidspunkt er første endelige version af MAKRO offentliggjort. Derudover er modellen under implementering i Finansministeriet. Når modellen er implementeret stilles en modelversion til rådighed for eksterne interessenter. Disse vil både selv kunne afvikle modellen eller vil kunne købe en analyse af et specifikt tiltag ved DREAM.

Download kildekoden

For at sikre åbenhed og transparens omkring MAKRO lægges kildekoden til modellen offentligt frem på GitHub.

Herved har eksterne interessenter mulighed for at indgå i en faglig debat om modelleringen. Herudover vil det være muligt at foretage stødeksperimenter på modellen. Dog kræver det en licens til programmet GAMS at afvikle modellen.

Download fra Github