DREAM

Den makroøkonomiske model DREAM har sit hovedfokus på velfærdsstatens langsigtede udfordringer. Vil den offentlige sektor kunne opretholde sit serviceniveau fremadrettet, hvis skatten holdes uændret?

Ved udvikling af DREAM er hovedvægten således lagt på en grundig beskrivelse af den offentlige økonomi herunder en detaljeret modellering af de faktorer, som har betydning for økonomiens udvikling: den aldrende befolkning, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udviklingen i uddannelsesniveauet, olie og gas i Nordsøen, politiske reformer mv.

Resultatet af en fremskrivning med DREAM opsummeres ved den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator. Denne udtrykker kort fortalt, hvorvidt de forventede, fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække de ventede udgifter.

Modellen er desuden velegnet til at beregne effekterne af specifikke politikindgreb. Hvad sker der på langt sigt, hvis arbejdsstyrken øges som følge af en stigning i pensionsalderen? Hvad sker der, hvis flere gennemfører en videregående uddannelse? Hvad har det af effekt, hvis indvandrerne får lige så høj en beskæftigelsesfrekvens som danskerne?

Indhold om den makroøkonomiske model DREAM

Grundforløb for makroøkonomisk udvikling

DREAMs grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den økonomiske udvikling på langt sigt. Hovedfokus er på de offentlige indtægter og udgifter.

Som udgangspunkt videreføres velfærdsordninger og skattesystem som i dag, og der tages højde for langsigtede udfordringer som for eksempel, at befolkningen lever længere.

Læs om hovedresultater og metode

Overholdbar finanspolitik

DREAM vurderer den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 1,1 pct. af BNP. Dette svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 31 mia. kr. 

Den positive holdbarhedsindikator følger af langsigtede budgetoverskud.

Finanspolitisk holdbarhed