Analyse af dansk økonomi

DREAMs kernekompetance er at udvikle værktøjer til analyse af dansk økonomi. Værktøjerne anvendes blandt andet til at evaluere økonomisk-politiske tiltag.

Vores værktøjskasse dækker de fleste af økonomiens kerneområder: Makroøkonomi, finanspolitisk holdbarhed, klima og energi, demografi, uddannelse, arbejdsmarked, boligmarked, pension mv.

Vi udarbejder analyser, der anvendes af både offentlige og private aktører i form af ministerier, styrelser, kommissioner, interesseorganisationer, tænketanke mv.

DREAM er en uafhængig statslig institution, der ledes af bestyrelse. Institutionens formål er at udvikle, vedligeholde og anvende kvantitative nationaløkonomiske analyseværktøjer og metoder.

Det er DREAMs vision at levere relevante, brugbare analyser baseret på anerkendte videnskabelige metoder. DREAM ønsker at være blandt de stærkeste miljøer indenfor anvendt økonomisk modellering og analyse på det nationaløkonomiske område og en naturlig samarbejdspartner i Danmark og i relevante internationale sammenhænge.

Det er DREAMs mission at styrke vidensgrundlaget for centrale beslutningstagere og samfundsaktører og dermed muliggøre, at den fremtidige økonomiske udvikling i Danmark kan vurderes på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

DREAMs arbejde bæres af tre værdier

Faglighed

DREAMs arbejde skal være af høj faglig kvalitet. Vi samarbejder med danske og udenlandske universiteter, analyse- og forskningsmiljøer.

Uafhængighed

DREAM er en uafhængig institution med egen bestyrelse.

Troværdighed

DREAMs arbejdsmetoder er veldokumenterede, og alle vores analyser og modeltekniske forudsætninger er offentligt tilgængelige.

Organisation

DREAM er en uafhængig statslig institution, som ledes af en bestyrelse.

Medarbejdere

Ønsker du at kontakte en af vore medarbejdere?

Job og karriere

Kunne du tænke dig at blive en del af DREAM-teamet?

Vores opgaver

Analyse af dansk økonomi

DREAMs formål er at udvikle, vedligeholde og anvende kvantitative nationaløkonomiske analyseværktøjer og metoder.

Vores arbejde  Vores værktøjskasse

Fra modelenhed til -udviklingsmiljø

Uafhængighed og høj faglighed

DREAM blev etableret i 1997. Formålet var at udvikle en økonomisk model, der kunne analysere de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten stod overfor. Over årene er nye analyseredskaber løbende tilføjet vores værktøjskasse. I dag er DREAM blandt Danmarks førende økonomifaglige miljøer.

Vores historie