Udvikling af nye analyseværktøjer

Vi stiller vores viden til rådighed for aktører, der ønsker et nyt værktøj til at analysere den økonomiske udvikling i Danmark på et moderne, fagligt velfunderet og uafhængigt grundlag.

DREAM har stor erfaring med at udvikle økonomiske modeller, fremskrivninger og øvrige analyseværktøjer til at belyse samfundsøkonomiske problemstillinger.

Gennem mere end 25 år har DREAM arbejdet med udvikling af økonomiske modeller og fremskrivninger. Gennem årene har vi opbygget modelteknisk erfaring, kundskab og viden.

Vi stiller vores erfaring til rådighed og hjælper gerne med at udarbejde nye analyseværktøjer. Vi har både udviklet værktøjer, som efterfølgende anvendes/afvikles eksternt, og vi har lavet metoder, hvor vi også varetager selve analysearbejdet.

DREAMs "egne" fremskrivningsværktøjer skønner over udviklingen i demografien, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Vores økonomsike modeller vurderer den økonomsike udvikling, klima- og miljøøkonomi, boligefterspørgsel, indekomstfordeling og strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

Herudover har vi blandt andet udarbejdet analyseværktøjer inden for følgende områder:

 • Boligøkonomi.
 • Model til analyse af boligprisudviklingen.
 • Tilbagetrækningsadfærd.
 • Medlemsbestand og formue i pensionskasser.
 • Modelsystem for Grønlands økonomi.
 • Agentbaseret modellering.

Eksempler på fremskrivningsværktøjer udviklet af DREAM

 • Modelsystem for Grønlands økonomi

  DREAM har udviklet et nyt modelsystem, som vurderer den langsigtede makroøkonomiske udvikling i Grønland. Systemet fremskriver uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning og makroøkonomien.

  Modelsystem for Grønlands økonomi

 • Fond for indefrosne feriemidler

  Udvikling af fremskrivningsværktøj, der skønner over udvikling i formue og medlemsbestand i fonden for indefrosne feriemidler.

  Lønmodtagernes feriemidler

 • Agentbaseret model

  Aktuelt pågår udviklingen af en agentbaseret model. Foreløbige resultatet er beskrevet i et arbejdspapir.

  Læs arbejdspapiret

 • Ejendomsværdien af parcelhuse

  Udvikling af robust metode til fremskrivning af ejendomsværdier for parcelhuse på baggrund af geografisk vægtet regression.

  Læs undersøgelsen