Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev

Ønsker du at modtage de seneste nyheder fra DREAM i din digitale postkasse? Nyhedsbrevet er målrettet alle interesserede i samfundsøkonomisk analyse. Vi udsender nyhedsbrev via e-mail 6-8 gange årligt.

E-mailadresse markeret med (*) skal udfyldes

Persondatapolitik

For at kunne udsende vores nyhedsbrev opbevarer vi dine personoplysninger (navn, mailadresse mv.), så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.

Nedenfor kan du læse nærmere omkring vores behandling af dine personoplysninger mv.

DREAM er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

DREAM
Landgreven 4, 7. sal
1301 København K

CVR-nr.: 101 08 330

Telefon: 25 26 27 60
Mail: info@dreamgruppen.dk

DREAM har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for DREAMs område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at DREAM overholder reglerne om behandling af personoplysninger. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for DREAMs område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail, bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger:

  • Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udsende nyhedsbrev til dig.
  • Vi behandler dine personoplysninger i anonymiseret form til statistiske formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke til behandling.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
  • Navn
  • E-mailadresse

Vi overlader dine personoplysninger til DREAMs databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.

Omkring udsendelse af vores nyhedsbrev samarbejder DREAM med det danske firma Ubivox. Ubivox indsamler og opbevarer informationer om, hvem der modtager DREAMs nyhedsbrev. De data, der indsamles af Ubivox, opbevares på dansk og tysk jord.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet eller indtil, at nyhedsbrevet bliver nedlagt. Afmelder du dig nyhedsbrevet, så slettes dine personoplysninger efter seneste 7 dage.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk