Prisliste for brug af DREAMs GAMS-server

DREAM har etableret en server, hvor eksterne institutioner kan få adgang til at afvikle DREAMs GAMS-baserede modeller.

På serveren kan eksterne institutioner enten ved egen hjælp eller i samarbejde med DREAM afvikle modellerne GrønREFORM, MAKRO og REFORM.

Udgifterne til at etablere og drive serveren dækkes af brugerne. Baseret på et forventet antal institutioner på 10 med i alt 20 brugere bliver den samlede udgift for én institution med 1 bruger 22-28.000 kr. det første år faldende til 8-13.000 kr. efter to år, når etableringsomkostninger er indhentet.

Udgiften inkluderer licens til de computerprogrammer (GAMS og CONOPT), der er nødvendig for at afvikle de føromtalte modeller. Det kan bemærkes, at førsteårsudgiften til serveren er rundt halvdelen af prisen for en enkeltbrugerlicens til GAMS og CONOPT på 7.000 USD.

Priser

Tabellen nedenfor viser en prisliste for oprettelse, ændringer af opsætning og årlige omkostninger til serveren per institution og per bruger i en given institution.

Serveren er leveret af Statens It. Der skelnes således mellem brugere ansat i institutioner, der i forvejen bruger Statens It som IT-leverandør (bruger med B-nummer) og øvrige brugere kaldet ’konsulenter’.

Bemærk følgende:

  • På serveren er der installeret GAMS og solveren CONOPT med licens til op til 20 brugere. Derudover er der installeret Microsoft Office, Python, R og Sublime. Prisen for at bruge serveren kan sammenlignes med, at en enkeltbrugerlicens til GAMS og CONOPT koster 7.000 USD, og derefter 1.400 USD årligt for evt. løbende softwareopdateringer.
  • Priserne omfatter ikke support eller oplæring i brug af serveren eller DREAMs modeller. Der er lavet en brugervejledning til brug af serveren, og vi hjælper naturligvis gerne til i begrænset omfang.
  • En selvstændig bruger, eller en gruppe af brugere, der ikke er tilknyttet en formel institution, skal stadig afholde udgifterne angivet for en institution. Sondringen mellem institutioner og brugere er lavet alene for at gøre det billigere for institutioner at have flere brugere.
  • Et bidrag til at dække etableringsomkostninger på 8.000 kr. per institution udgør en relativ stor del af den samlede udgift. Bemærk dog, at den bortfalder efter to år, jf. udgiftseksemplerne og afsnittet baggrund.

Prisliste for DREAMs GAMS-server 2024

Priser er angivet eksklusiv moms.

Ydelse Pris i kr.
Oprettelse  
Oprettelse af institution med eget drev 2.000
Bidrag til etablering (2-årigt), per institution 8.000
Oprettelse af medarbejder med B-nummer (uden udløb) 4.000
Oprettelse af konsulent (gældende 1 år) 5.000
Årlige driftsomkostninger  
Årlig omkostning til server, per bruger 6.000
Årlig omkostning per 100 GB lagerplads 2.000
Årlig omkostning per konsulent 3.000
Forlængelse af konsulent (gældende 1 år) 2.000
Engangsudgift ved ændringer  
Ændring af lagerplads 1.500
Oprettelse af ny medarbejder med B-nummer (uden udløb) 4.000
Oprettelse af ekstra konsulent (gældende 1 år) 5.000

Udgiftseksempler

Eftersom serveren er hostet ved Statens It, er der en række fordele for brugere i institutioner, der allerede bruger Statens It som It-leverandør. Det vil i praksis sige brugere, som logger ind på deres arbejdscomputer med et såkaldt B-nummer: Oprettelse og administration er billigere for brugere med B-nummer, de har mulighed for at få adgang til deres drev på serveren direkte fra deres arbejds-PC via netværksadgang, og de kan dele denne netværksadgang med udvalgte kollegaer, selvom disse ikke selv har direkte adgang til serveren.

Tabellen nedenfor viser et udgiftseksempel for en institution med én bruger af serveren, som allerede har et B-nummer, og som kan nøjes med 100 GB lagerplads. Efterfølgende vises et tilsvarende udgiftseksempel for en institution med én bruger, der ikke har et B-nummer, dvs. en såkaldt ’konsulent’.

Udgiftseksempel for institution med én bruger med B-nummer

Priser er angivet eksklusiv moms.

  Første år Andet år Følgende år
Oprettelse af institution med eget drev 2.000 kr. - -
Bidrag til etablering (2-årigt), per institution 8.000 kr. 8.000 kr. -
Oprettelse af medarbejder med B-nummer 4.000 kr. - -
Årlig omkostning per 100 GB lagerplads 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
Årlig omkostning til server, per bruger 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr.
I alt 22.000 kr. 16.000 kr. 8.000 kr.

Udgiftseksempel for institution med én bruger uden B-nummer (konsulent)

Priser er angivet eksklusiv moms.

  Første år Andet år Følgende år
Oprettelse af institution med eget drev 2.000 kr. - -
Bidrag til etablering (2-årigt), per institution 8.000 kr. 8.000 kr. -
Oprettelse af konsulent (gældende 1 år) 5.000 kr. - -
Årlig omkostning per 100 GB lagerplads 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
Årlig omkostning til server, per bruger 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr.
Årlig omkostning per konsulent 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr.
Forlængelse af konsulent (gældende 1 år) - 2.000 kr. 2.000 kr.
I alt 28.000 kr. 21.000 kr. 13.000 kr.

Baggrund

Det har kostet cirka 150.000 kr. i omkostninger til Statens It at etablere serveren (DREAMs eget timeforbrug i forbindelse med etableringen regnes ikke med). Det er lagt til grund, at denne omkostning fordeles per institution over to år, hvorefter udgiften bortfalder, jf. udgiftseksemplerne ovenfor. Der er budgetteret med, at der er 10 institutioner, der bruger serveren. Når den samlede etableringsomkostning er dækket, bortfalder udgiften også for nye institutioner.

Den årlige pris for lagerplads afspejler direkte vores udgift til Statens It herfor.

De samlede faste årlige omkostninger til Statens It, og diverse udgifter per bruger, takseres per bruger med et forventet antal brugere på i alt 20. Hvis der med tiden bliver flere eller færre brugere, vil satsen skulle justeres.

Der er fastsat priser for oprettelse af brugere, ændringer af lagerplads og forlængelse af konsulenter. Disse udgifter består af udgifter til Statens It på baggrund af et varierende forventet timeforbrug tillagt et timeforbrug hos DREAM på 1 time i hvert tilfælde.

Det skal bemærkes, at serveren har en begrænset kapacitet svarende til, at der kan eksekveres 3 kørsler på GrønREFORM samtidigt. Det vil sige, at der kan opstå tilfælde, hvor man må vente til der er ledig kapacitet. Man kan se, hvilke andre brugere, der er aktive, og hvor mange ressourcer de trækker, således at man kan tage kontakt og aftale nærmere.

Siden er senest opdateret 21. februar 2024.