Evaluering af økonomisk-politiske tiltag

DREAM råder over analyseværktøjer, som kan vurdere de økonomiske effekter af politiske forslag inden for en række områder. I vores makroøkonomiske modeller vurderes påvirkningen af de offentlige finanser.

Ved vurderingen af et økonomisk-politisk tiltag ændres den relevante fremskrivning således, at den ventede effekt af politiktiltaget indregnes. Tiltagets effekt vurderes herefter ved forskellen i forhold til grundscenariet udarbejdet af DREAM.

Vores demografiske fremskrivninger er koblet til vores makroøkonomiske model. Herved kan vi blandt andet give en vurdering af, hvordan demografiske ændringer, skift i studieadfærd eller arbejdsmarkedspolitiske tiltag påvirker beskæftigelse og antal overførselsmodtagere og derigennem vurdere påvirkningen af den offentlige sektors indtægter og udgifter.

Vi kan ligeledes vurdere de fordelingsmæssige effekter af politiktiltag. Desuden kan vi udføre strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

Vores forskellige værktøjer muliggør analyser af et bredt spektrum af samfundsøkonomiske problemstillinger:

 • Befolkningsudvikling: f.eks. ændret levetid, ændret vandringsmønster mv.
 • Uddannelsesadfærd: f.eks. kortere studietid, ændret studieadfærd, opnåelse af uddannelsesmålsætninger mv.
 • Arbejdsmarkedspolitik: f.eks. ændret pensionsalder, lavere tilgang til overførselsordninger mv.
 • Makroøkonomi: f.eks. analyser af pensionssystemet, offentlig saldo, finanspolitisk holdbarhed mv.
 • Indkomstfordeling: vurdering af de fordelingsmæssige effekter ved for eksempel ændret uddannelsesadfærd, opbygningen af pensionsformuer, ændring af pensionsindbetalinger, ændrede satser i overførselssystemet mv.
 • Boligefterspørgsel: f.eks. hvordan påvirkes boligefterspørgslen af demografiske ændringer.
 • Regionale forskelle: f.eks. hvordan påvirkes forskellige dele af landet, hvis uddannelsesadfærden ændres.

Eksempler på analyser

 • Øget levetid og lavere pensionsalder

  Undersøgelse af effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Pensionsalderen fastsættes, så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet.

  Læs analysen

 • Effekt af opkvalificering på ulighed

  De fordelingsmæssige effekter af en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser evalueret i SMILE.

  Læs analysen

 • Færre vil modtage tillæg til folkepensionen

  SMILEs fremskrivning af hver danskers pensionsformue peger mod lavere folkepensionstillæg fremover.

  Læs analysen

 • Opkvalificering kan øge beskæftigelsen

  Undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter ved at opkvalificere ufaglærte til erhvervsuddannede.

  Læs analysen