Befolkningsfremskrivning

I vores befolkningsfremskrivning vurderes størrelsen af den danske befolkning fremadrettet. Den demografiske udvikling bestemmes ved at skønne over fertilitet, dødelighed samt antal ind- og udvandringer.

Ud over at belyse befolkningens størrelse, så giver befolkningsfremskrivningen ligeledes et bud på ændringer i befolkningens sammensætning efter alder, køn, herkomst og opholdsgrundlag. Fremover forventes således en større andel af ældre i befolkningen, idet der vurderes en fortsat stigende levetid.

Fremskrivningen udarbejdes én gang årligt i samarbejde med Danmarks Statistik.

Indhold om befolkningsfremskrivningen

Fremskrivningsresultater

Fortsat stigende befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere. Dette skyldes, at vi lever længere og en positiv nettoindvandring.

Levetid og folkepensionsalder

Fremover vil pensionsalderen følge udviklingen i levetiden. Derfor øges pensionstidspunktet.

Befolkningsfremskrivning 2024

Fertilitetsniveauet sænkes. En kvinde forventes nu at føde 1,7 børn mod tidligere 1,9 børn.

Hent resultater

Danmarks Statistik offentliggør hovedresultater af den nationale befolkningsfremskrivning i deres Statistikbank.

Data omfatter befolkningens størrelse og antal bevægelser i form af det ventede antal fødsler, dødsfald og vandringer.

Download fra statistikbanken.dk