Estimater for elasticiteterne i MAKROs produktionsfunktion

07-12-2021

I papiret estimeres substitutionselasticiteterne mellem de forskellige produktionsfaktorer i MAKRO.

Abstract

I dette notat estimeres substitutionselasticiteterne mellem de forskellige produktionsfaktorer i MAKRO. Idet den teknologiske udvikling er uobserverbar og potentielt ikke-lineær, specificeres en trendproces for den relative faktorefficiens, der er tidsvarierende. Vi anvender Kalman-filteret til at estimere CES-elasticiteterne simultant med den teknologiske udvikling. Det antages, at sidstnævnte udvikler sig trægt og udtrykker langsigtede trends. Vi anvender et user cost-begreb, der er baseret på en intern rente for givne branchespecifikke markup’er. Tilgangen resulterer i estimater for substitutionselasticiteten mellem kapital og arbejdskraft i de to store private brancher i MAKRO, fremstilling og tjenester, på hhv. 0,45 og 0,42. Substitutionselasticiteterne over for bygninger er lave for de mindre brancher, men for fremstilling og tjenester finder vi her elasticiteter på hhv. 0,24 og 0,94. Punktestimaterne opnås dog fortsat med en vis usikkerhed. Ved at lave en simpel sammenvægtning af elasticiteterne for de to kapitaltyper og ved at vægte med branchernes størrelse fås en ”aggregeret” elasticitet mellem kapital og arbejdskraft på mellem 0,5 og 0,7, afhængigt af den anvendte estimationsperiode. Dette ligger tæt på konklusionerne fra en række nyere meta-studier.