Matching af impuls responser og øvrige kortsigtsmomenter: MAKRO ift. empirien

08-12-2021

MAKROs kortsigtsegenskaber sikres ved at fastsætte modellens kortsigts- eller træghedsparametre, så økonomiens reaktioner på en række stød bedst muligt matcher tilsvarende empirisk estimerede reaktioner.

Abstract

Den empiriske strategi for MAKRO er koncentreret omkring at sikre, at kortsigtsegenskaber for modellen som samlet system (især tilpasningshastigheder) og langsigtsegenskaber (især diverse substitutionselasticiteter) er empirisk velunderbyggede. Den samlede empiriske strategi bag MAKRO, herunder estimation og kalibrering af parametre, der er bestemmende for modellens langsigtede egenskaber findes i notatet Det empiriske grundlag for MAKRO.

Modellens kortsigtsegenskaber sikres ved at fastsætte modellens kortsigts- eller træghedsparametre, så økonomiens reaktioner på en række stød (såkaldte impuls-respons-funktioner, IR-funktioner) i MAKRO bedst muligt matcher tilsvarende empirisk estimerede reaktioner. Dette kaldes også for IR-matching. Størstedelen af de empiriske IR-funktioner kommer fra estimerede SVAR-modeller.