Det empiriske grundlag for MAKRO

03-12-2021

Papiret beskrives, hvordan de enkelte delkomponenter i MAKRO i videst mulig grad baseret på state-of-the-art modellering i den internationale litteratur.

Abstract

MAKRO er en stor empirisk makromodel, der skal kunne anvendes til flere forskellige formål. I nærværende papir beskrives den valgte empiriske strategi, som afspejler de egenskaber og de specifikke krav, modellen er underlagt. Der gennemgås både nogle overordnede og konceptuelle overvejelser omkring modellen, samt nogle specifikke valg ift. empiri og modellering, som vedrører specifikt til betaversionen af MAKRO.