Analyse af stød til pensionsindbetalinger

08-12-2021

Papirets fokus er på fortrængningseffekter: Hvor meget mindskes anden formue, når tvungen pensionsopsparing øges med 1 kr.?

Abstract

I dette papir analyseres effekterne af at øge pensionsindbetalingerne i MAKRO. Fokus er på fortrængningseffekter: Hvor meget mindskes anden formue, når tvungen pensionsopsparing øges med 1 kr.? Den grundlæggende antagelse er, at lønnen inkl. pension i udgangspunktet er uændret, således at lønnen ekskl. pension mindskes med 1 kr.

Fortrængningseffekten undersødes dels i den fulde udgave af MAKRO og dels i en partiel udgave af MAKRO uden generelle ligevægtseffekter, hvor løn og priser holdes konstant.