MAKRO: Oversigt over model og centrale modelleringsvalg

03-12-2021

Papiret giver et overblik over betaversionen af MAKRO. Desuden forklares baggrunden for de centrale modelleringsvalg, der er truffet på modellens forskellige områder.

Abstract

MAKRO er en stor empirisk funderet makroøkonomisk model, som skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellemlang og lang sigt samt til makroøkonomiske konsekvensvurderinger, herunder økonomiens kort- og mellemsigtede tilpasning i forbindelse med økonomisk-politiske tiltag. Modellen skal kunne anvendes til vurdering af den finanspolitiske holdbarhed, og der skal på sigt kunne indarbejdes kortsigtede konjunkturprognoser i modellens grundforløb. Modellens beskrivelse af den strukturelle udvikling i økonomien indgår som en integreret del af tilpasningen i forlængelse af stød til økonomien.

MAKRO offentliggøres i første omgang som en betaversion. Formålet med dette papir er at give et overblik over betaversionen af modellen, samt beskrive og forklare baggrunden for de centrale modelleringsvalg, der er truffet på modellens forskellige områder. Der gennemgås både nogle overordnede og konceptuelle overvejelser omkring modellen, samt nogle specifikke valg ift. empiri og modellering, som vedrører specifikt til betaversionen af MAKRO. Papiret sigter på denne måde imod at give en overordnet, relativt lettilgængelig og ikke-teknisk introduktion til betaversionen af MAKRO. En udførlig teknisk beskrivelse af modelleringen af alle agenter og markeder kan findes i den tekniske
dokumentation. Den empiriske strategi bag modellen, modellens overensstemmelse med empirien samt egenskaber ved centrale stød er beskrevet separat i særskilte notater. Tilsammen udgør disse notater kernen i dokumentationen, suppleret af arbejdspapirer om bagvedliggende estimationer og øvrige notater om modellens egenskaber.