Finanspolitiske multiplikatorer i MAKRO

08-12-2021

Papiret ser på de finanspolitiske multiplikatorer i betaversionen af MAKRO, defineret som ændringen i BNP ved en ændring i forskellige finanspolitiske instrumenter.

Abstract

I dette notat ser vi på de finanspolitiske multiplikatorer i betaversionen af MAKRO, defineret som ændringen i BNP i kr. (faste priser) ved en ændring i forskellige finanspolitiske instrumenter på 1 kr. (i faste priser).

Overordnet kan man fra notatet give følgende konklusioner:

  • De finanspolitiske multiplikatorer afhænger af det anvendte instrument, varigheden af stødet samt af finansieringsantagelserne. Højere offentlige udgifter har højere multiplikatorer end lavere skatter. Finansieringen har begrænset betydning for midlertidige stød, men har stor betydning ved permanente ændringer i det offentlige forbrug.
  • Ved sammenlignelige stød ligger multiplikatorerne i MAKRO omtrent i midten af spændet af, hvad man finder i anvendte makroøkonomiske modeller i euroområdet. Tendensen er, at multiplikatorerne er en anelse højere i MAKRO, end medianen af de udenlandske modeller vi sammenligner med i analysen.
  • Multiplikatorerne i MAKRO ligger herudover inden for spændet af, hvad tilfældet er for andre danske modeller. Ligeledes finder vi multiplikatorer, der er rimelige, når man sammenholder dem med den tilgængelige danske empiri.