Abstract

Formålet med dette notat er at illustrere MAKROs egenskaber ved en række stød. Den aktuelle modelversion kalder vi beta-versionen af MAKRO [MAKRO21dec]. Beta-version er dokumenteret dels via den tekniske dokumentation ("MAKRO Model documentation"), dels via den ikke-tekniske beskrivelse af modellen (“MAKRO: Oversigt over model og centrale modelleringsvalg”), mens det empiriske grundlag er gennemgået i separat notat ("Det empiriske grundlag for MAKRO").

De stød, der gennemgås i dette notat, er et permanent stød til bundskatten, et permanent stød til obligationsrenten, et permanent stød til arbejdsudbuddet, samt fire midlertidige stød, som svarer til de fire stød fra estimerede SVAR-modeller, som MAKRO matches op imod (se det tekniske notat »Matching af impuls responser og øvrige kortsigtsmomenter: MAKRO ift. empirien«). Disse stød er udvalgt, da de belyser grundlæggende egenskaber ved modellen og/eller er relevante ifm. den empiriske fundering af beta-versionen som samlet system. De fire stød, som svarer til stød identificeret i SVAR-modeller, omfatter kombinationer af stød til flere variable og er i den forstand mere komplekse end stødet til bundskatten og obligationsrenten.

MAKRO Model documentation

MAKRO: Oversigt over model og centrale modelleringsvalg

Det empiriske grundlag for MAKRO