Udbudseffekter i dansk eksport?

19-01-2021

I en ny analyse finder vi indikationer på, at der bør medtages udbudsdrevne effekter i MAKROs eksportrelation.

Abstract

I makroøkonomiske modeller beskrives eksporten typisk ved efterspørgselsbaserede Armington-ligninger. Nyere litteratur har imidlertid argumenteret for at der herudover bør tilføjes en udbudseffekt. I dette arbejdspapir undersøger vi, i hvilken omfang sådanne udbudseffekter kan findes i data for den danske eksport.

Udbudseffekter kommer til udtryk via en stigning i den danske produktionskapacitet, der muliggør en skalering af den samlede eksport. Typisk vil man tænke på udbudseffekter som nogen, der materialiserer sig på en ekstensiv margin: Eksport af nye produkttyper og/eller til nye markeder (lande). Den intensive margin udtrykker derimod ændringer i eksport af eksisterende produkttyper og til eksisterende lande, dvs. bevægelse man typisk vil associere med efterspørgselseffekter. Vi anvender detaljeret handelsdata for tidsperioden 1995-2016 til at analysere først den relative forklaringsgrad af den intensive og ekstensive margin i vækstrater i samlet eksport samt over forskellige horisonter. Vi finder, at væksten i eksport primært er drevet af den intensive margin på kort sigt, men at variationer i vækstraten i eksport på længere sigt er drevet af den ekstensive margin. Den fulde effekt er indtruffet efter fem år, hvor den ekstensive margin forklarer 70 % af variationen i vækstraten i eksport.

Vi estimerer efterfølgende udbudseffekten til dansk eksport, dvs. den procentvise ændring i eksport for en procentvis ændring i f.eks. privat BVT, baseret på et sæt af Gravity-ligninger. Vi anvender både de faktiske variable, deres strukturelle niveauer og instrumenter for at rense for konjunktur og adressere oplagte endogenitetsproblemer. Vores foretrukne estimat på udbudseffekten til privat BVT er ikke signifikant forskellig fra 1 og en fejlkorrektion på ca. 30 % til udbudseffekter ser ud til at være konsistent med data. Endeligt finder vi, at den ekstensive margin er yderst signifikant korreleret med de strukturelle niveauer i udbudsvariablene, hvilket vi ser som evidens for, at udbudsvariablene skaber en skalaeffekt via den ekstensive margin. Vi konkluderer, at udbudseffekter er væsentlige i beskrivelsen af dansk eksport, særligt på lang sigt, og bør indgå i MAKROs eksportrelation.