Projektstatus og nye baggrundsnotater om GrønREFORM

05-10-2023

Hovedelementerne i det oprindelige forskningsprojekt er i dag realiseret.

Projektstatus

Hovedelementerne i det oprindelige forskningsprojekt, og de krav der sidenhen er stillet fra centraladministrationen, er i dag realiseret.

Lanceringen af en beta-version af GrønREFORM er blevet udskudt. På et bestyrelsesmøde i september er det besluttet at offentliggøre beta-modellen, når Ekspertgruppen for en grøn skattereforms slut-rapport er offentliggjort.

Læs fuld projektstatus

 

Baggrundsnotater

Elasticiteter og markedsvilkår

Notatet redegør for valg af struktur og elasticiteter i GrønREFORMs efterspørgselsfunktioner, og for modellering af produktions- og markedsvilkår i hovedmodellen, i landbrugsmodellen, og for hver af de energiproducerende brancher.

Notat om elasticiteter og markedsvilkår

Markedsstruktur i animalsk landbrug og fødevareindustri

Analyse af markedsstrukturerne for animalsk landbrug og animalske fødevareindustrier (mejerier og slagterier) i Danmark.

Notatet fokuserer på to primære spørgsmål. Er det muligt for de danske animalske fødevareindustrier at øge afsætningspriserne både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne, dvs. har de danske fødevareindustrier en vis markedsmagt? Er det muligt for danske landmænd at overvælte stigende produktionsomkostninger til fødevareindustrierne?

Notat om markedsstruktur

Velfærdseffekter ved drivhusgasbeskatning

Med en simpel generel ligevægtsmodel vises det, hvorledes produktions- og markedsforhold påvirker velfærdseffekterne ved beskatning af CO2e-udledninger. I en generel ligevægtsmodel som GrønREFORM er velfærdseffekterne ofte negative, men der er tilfælde, hvor velfærdseffekterne kan være positive.

Notat om velfærdseffekter