Markedsstruktur i animalsk landbrug og fødevareindustri

07-12-2023

Notatet analyserer markedsstrukturerne for animalsk landbrug og animalske fødevareindustrier (mejerier og slagterier) i Danmark.

Note: Notatet blev offentliggjort den 4. oktober 2023, men er opdateret den 7. december 2023.

Abstract

I notatet analyseres markedsstrukturerne for animalsk landbrug og animalske fødevareindustrier (mejerier og slagterier) i Danmark. Animalsk landbrug leverer en lang række produkter til fødevareindustrien: råmælk, æg, levende kvæg, svin, kyllinger osv. Disse varer forarbejdes i slagterier, mejerier osv., og sælges til hjemmemarkedet eller eksporteres.

Notatet fokuserer på to primære spørgsmål:

  1. Er det muligt for de danske animalske fødevareindustrier at øge afsætningspriserne både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne, dvs. har de danske fødevareindustrier en vis markedsmagt?
  2. Er det muligt for danske landmænd at overvælte stigende produktionsomkostninger til fødevareindustrierne?

Vi finder, at der er et godt empirisk grundlag for at danske fødevareindustrier har en vis markedsmagt både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne. Dette resultat findes i GrønREFORMs egne estimationer af eksportelasticteter på animalske forarbejdede fødevarer, og er et resultat der går igen i den internationale litteratur. Evidensen for markedsmagt for de danske fødevareindustrier findes også i en detaljeret gennemgang af de to store fødevarekoncerner Arla og Danish Crown.

Vi finder ligeledes evidens for, at det er muligt for danske landmænd at få en højere pris for deres produkter, hvis deres produktionsomkostninger stiger. Historisk data fra Arlas årsregnskaber viser en betydelig variation i den pris, landbruget har fået for deres mælk, og uddrag fra Arlas årsrapporter underbygger, at betalingen for mælk stiger, når landbruget er under økonomisk pres.