Elasticiteter og markedsvilkår i GrønREFORM

07-12-2023

Valg af struktur og elasticiteter i GrønREFORMs efterspørgselsfunktioner og for modellering af produktions- og markedsvilkår i hovedmodellen, i landbrugsmodellen og for hver af de energiproducerende brancher.

Note: Notatet blev offentliggjort den 3. oktober 2023, men er opdateret den 7. december 2023.

Abstract

Notatet redegør for valg af struktur og elasticiteter i GrønREFORMs efterspørgselsfunktioner og for modellering af produktions- og markedsvilkår i hovedmodellen, i landbrugsmodellen og for hver af modellens energiproducerende brancher.

Som det er typisk for en model for en lille åben økonomi, er reaktionen i produktionsmængder domineret af effekter via udenrigshandlen. At udenrigshandlen er så vigtig skyldes for det første, at en relativ stor del af dansk produktion afsættes til eksport, og at en relativ stor andel af forbruget importeres. Den anden afgørende faktor er, at udenrigshandelselasticiteterne i reglen er mange fold større end elasticiterne i modellens øvrige efterspørgselsfunktioner.

GrønREFORM er en særdeles detaljeret model som bygger på nyudviklet data, der kun er tilgængeligt for ganske få år. Det er blandt andet derfor vanskeligt at estimere elasticiteter til modellen på detaljeret niveau. Der anvendes aktuelt egne detaljerede estimationer af de helt centrale udenrigshandelselasticiteter . I forbrugsfunktionerne benyttes i vid udstrækning estimater fra MAKRO.