Projektstatus for GrønREFORM

05-10-2023

Notatet beskrives status samt kortsigtede målsætninger og prioriteringer for GrønREFORM.

Abstract

Notatet giver satstus på modeludviklingen. Desuden beskrives kortsigtede målsætninger og prioriteringer for GrønREFORM-modelgruppen med udgangspunkt i den senest offentliggjorte status fra december 2020.

Hovedelementerne i det oprindelige forskningsprojekt, og de krav der sidenhen er stillet fra centraladministrationen er i dag realiseret:

  • Alle GrønREFORMs delmodeller bortset fra transportmodellen er fuldt integrerede, således at de kan løses simultant i interaktion med hinanden.
  • Grundforløbet kalibreres op til makroøkonomiske nøglevariable pba. af en fremskrivning fra MAKRO, og energibalancer og emissioner kalibreres op til klimafremskrivningen på detaljeret niveau.
  • Der er offentliggjort 3 analyser med modelberegninger på GrønREFORMs hjemmeside, og forskergruppen har indtil videre publiceret 2 artikler pba. GrønREFORM, og har flere i støbeskeen. GrønREFORM er blevet brugt til beregning af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk, og har understøttet Ekspertgruppen for en grøn skattereform i deres arbejde med den kommende slutrapport.

GrønREFORM har i perioden 2021-2023 arbejdet for Ekspertgruppen for en grøn skattereform. Dette arbejde har medført visse omprioriteringer. Det er f.eks. besluttet at udskyde lanceringen af en offentlig beta-version. Denne beslutning er ligeledes påvirket af, at det har trukket ud at få etableret data for fremtidige teknologier. På et bestyrelsesmøde i september blev det besluttet at offentliggøre beta-versionen af modellen, når Ekspertgruppen for en grøn skattereforms slutrapport er offentliggjort, og modelgruppen i øvrigt er klar til det.