Velfærdseffekter ved drivhusgasbeskatning

04-10-2023

Undersøgelse af produktions- og markedsforholds betydning i en simpel generel ligevægtsmodel.

Abstract

Analyser i partielle økonomiske modeller viser typisk, at indførelsen af en afgift medfører et velfærdstab. I en generel ligevægtsmodel som GrønREFORM er velfærdseffekterne af indførelse af en afgift, som f.eks. ved beskatning af drivhusgasudledninger, også ofte negative. Der er dog tilfælde, hvor velfærdseffekterne kan være positive. Dette ses ofte, når beskatningen rammer få brancher, og når beskatningsgraden ikke er særlig høj.

Positive velfærdseffekter opstår ofte som konsekvens af en bytteforholdsgevinst over for udlandet. Dermed vil den globale velfærdseffekt fortsat være negativ. Der kan dog også være tilfælde, hvor den globale velfærd stiger, når der indføres en afgift. Dette kan ske, hvis afgiften medfører en såkaldt ”second-best solution”, dvs. når afgiften modvirker forhold som gør, at økonomien i udgangspunktet ikke er i optimum.

Med en simpel generel ligevægtsmodel vises det i dette notat, hvorledes produktions- og markedsforhold påvirker velfærdseffekterne ved beskatning af drivhusgas-udledninger.