MAKROs bestyrelse udtaler sig om offentliggørelse af betaversion

17-01-2022

Bestyrelsen vurderer, at arbejdet med MAKRO har været meget vellykket, henviser til de meget positive udtalelser fra evalueringspanelet og indstiller til, at betaversionen offentliggøres.

I forbindelse med offentliggørelsen af betaversionen af MAKRO kommer MAKROs bestyrelse med en skriftlig udtalelse om betaversionen af modellen. Den baserer sig på de 22 bestyrelsesmøder, der har været afholdt siden projektet blev igangsat i 2017, og på udtalelsen fra et evalueringspanel bestående af internationale eksperter på området, som har skulle vurdere modellen.

Med henvisning til de meget positive udtalelser fra evalueringspanelet konkluderer MAKROs bestyrelse, at arbejdet med MAKRO har været meget vellykket og indstiller til, at betaversionen offentliggøres.

Det er bestyrelsen vurdering, at arbejdet med udviklingen af den nye model MAKRO har været meget lykket, og at der på kort tid er skabt et velgennemarbejdet modelgrundlag for kvantitative analyser i forhold til mellem- og langsigtede fremskrivninger samt konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag og eksogene stød.

Citat fra bestyrelsens udtalelse

Betaversionen af MAKRO har været præsenteret på en offentligt seminar den 9. december og der er lagt en meget omfattende og detaljeret dokumentation på hjemmesiden sammen med en læsevejledning, så det er muligt at vælge, om man blot vil have overblikket, eller om man vil helt ned i detaljerne i modellen.

Læs den fulde udtalelse fra MAKROs bestyrelse