MAKRO præsenteret på velbesøgt seminar

16-12-2021

I forbindelse med seminaret offentliggøres en række notater om den nye model.

DREAM afholdt torsdag den 9. december 2021 et heldagsseminar, hvor betaversionen af modellen blev præsenteret. Modelgruppen og Finansministeriet offentliggør i forbindelse med seminaret en række notater om den nye model.

I forbindelse med afslutningen på projektperioden blev MAKRO præsenteret på et heldagsseminar. Seminaret havde indlæg fra MAKROs bestyrelse, Finansministeriet samt det internationale ekspertudvalg, der har evalueret modellen. I alt deltog over 100 mennesker i seminaret. Heraf var cirka halvdelen fysisk tilstede i DGI byen, mens de resterende havde benyttet sig af muligheden for online deltagelse.

Formiddagens program startede med en præsentation af afdelingschef Mads Kieler fra Finansministeriet. Han fortalte blandt andet om ministeriets ønsker til en ny makroøkonomisk model og dens anvendelsesområder. Desuden indeholdt oplægget nogle stiliserede stød til betaversionen af MAKRO, som blev sammenlignet med ADAM.

Herefter holdt Torben M. Andersen et oplæg på vegne af MAKROs bestyrelse. Han gennemgik processen og bestyrelsens rolle i projektet (der har i projektperioden været afholdt 22 bestyrelsesmøder) og roste det omfattende arbejde med at udvikle modellen. 

Erika F. Damsgaard fra det svenske Konjunkturinstitutet, som er formand for det internationale ekspertudvalg, der har evalueret modellen, præsenterede ekspertgruppens konklusioner angående MAKRO. Ekspertudvalget havde været imponeret over den udviklede model og konkluderer, at betaversionen af MAKRO lever op til internationale standarder, og at modellens egenskaber er rimelige.

Læs ekspertgruppens udtalelse om MAKRO

Ud over de eksterne oplæg blev der givet en grundig beskrivelse af projektet, modellen, det empiriske grundlag samt dens egenskaber. Disse oplæg var ved Peter Stephensen, forskningschef for DREAM, og Anders Kronborg, projektchef for MAKRO.

Slides fra seminaret kan downloades nederst på siden.

Dokumentation af betaversionen offentliggjort

I forbindelse med afholdelse af seminaret har MAKROgruppen og Finansministeriet offentliggjort en del materiale. Materialet omfatter blandt andet dokumentation af modellen og notater, der analyserer modellens egenskaber i betaversionen. Koderne bag betaversionen af MAKRO samt et stiliseret grundforløb vil blive offentliggjort på DREAMgruppens hjemmesiden i starten af det nye år.

Dokumentation af MAKRO

Finansministeriets analyser af egenskaber ved MAKRO