Ekspertgruppe udtaler sig om MAKRO

08-11-2021

Eksperterne konkluderer, at MAKRO lever op til internationale standarder og er klar til ibrugtagning.

Tidligere i år besluttede MAKROs bestyrelse at iværksætte en ekstern og uafhængig evaluering af modellen. Evalueringen skete ved en ekspertgruppe, som nu er kommet med sin skriftlige evaluering af modellens betaversion. Boksen nederst på siden viser ekspertgruppens sammensætning.

Overordnet konkluderer ekspertgruppen, at betaversionen af MAKRO lever op til internationale standarder, og at modellens egenskaber er rimelige. Herudover kommer ekspertgruppen i udtalelsen med en række mere detaljerede kommentarer og forslag til langsigtede udviklingsprojekter for modellen. Den samlede udtalelse kan downloades via link nedenfor teksten.

The External Evaluation Team was very impressed that the DREAM Model Development Team has successfully developed a state-of-the-art Overlapping Generations Model. The MAKRO modeling framework can be used to study longer-term demographic issues (e.g. ageing-related issues such as pension reforms and fiscal sustainability) as well as to support annual projections and policy analysis, which also needs to obviously focus on the short term and medium term.

Citat fra ekspertgruppens evaluering

Forud for evalueringen af modellen har MAKROgruppen afholdt en række møder med ekspertgruppen, hvor modelgruppen har præsenteret skriftligt materiale, herunder dokumentation af og analyser på modellen. Eksperterne har herudover haft lejlighed til at spørge yderligere ind til modellering, marginalegenskaber, empirisk grundlag mv.

Læs ekspertudtalelse om MAKRO (på engelsk)

Om ekspertgruppen

Gruppen af internationale eksperter består af følgende:

  • Erika Damsgaard (formand)
    forskningschef for Konjunkturinstituttets enhed for forskning og makroøkonomiske scenarier i Sverige.
  • Douglas Laxton
    tidligere ansvarlig for modelbygning i IMF.
  • Werner Roeger
    tidligere ansvarlig for modeller i Europakommissionen.

Læs nyhed om nedsættelse af ekspertgruppen