MAKRO gøres offentligt tilgængelig

21-01-2022

DREAMgruppen og Finansministeriet offentliggør den nye makroøkonomiske model MAKRO.

Som en del af strategien om at sikre åbenhed og transparens omkring MAKRO lægges modellen offentligt frem, så eksterne interessenter har mulighed for at indgå i en faglig debat herom.

Offentliggørelsen af MAKRO kommer efter, at DREAM afholdt et heldagsseminar i december, hvor betaversionen af modellen og dens egenskaber blev præsenteret.

MAKRO foreligger nu som betaversion efter fire års hårdt arbejde, og vi er glade for at kunne gøre modellen offentlig tilgængelig.

Nu starter en spændende periode, hvor modellen skal implementeres i Finansministeriet. Det sker i samarbejde mellem ministeriet, modelgruppen i Danmarks Statistik og DREAM. 

Offentliggørelsen af selve modellen skal ses som et ønske om at lade andre interesserede teste og debattere MAKRO på et oplyst grundlag.

Peter Stephensen, forskningschef i DREAM

Modelkoden kan downloades fra GitHub

Konkret betyder det, at modellens ligninger gøres tilgængelige. Herudover vil det være muligt at foretage stødeksperimenter på modellen.

Filerne lægges op på GitHub, som er gratis for brugere, men det kræver en licens til programmet GAMS at køre MAKRO.

Princippet bag offentliggørelsen følger den såkaldte open source tankegang. Alle har adgang til modellens koder og har eksempelvis mulighed for at ændre i og anvende modellen i egne versioner (hvis dette angives eksplicit).

Over tid vil den offentlige udgave af MAKRO blive opdateret i takt med, at modellen videreudvikles af modelgruppen hos DREAM.

Download MAKRO fra GitHub

Stiliseret grundforløb

Som en del af offentliggørelsen følger ligeledes et stiliseret grundforløb for modellens variable i årene 2025-2100.

Hensigten med dette er dels at illustrere, hvordan den mellem- og langsigtede udvikling i dansk økonomi forklares i MAKRO, dels at dette grundforløb kan danne udgangspunkt for interesserede brugere til at foretage eksperimenter på modellen. På den måde kan det undersøges, hvordan forskellige stød påvirker centrale størrelser i MAKRO i forhold til udgangspunktet.

Det stiliserede grundforløb skal dog ikke ses som en egentlig fremskrivning af dansk økonomi eller de offentlige finanser.