Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

24-09-2015

Med det formål at redegøre for den fremadrettede forventning til befolkningens geografiske søgning og de heraf afledte konsekvenser for boligstrukturen, er udført en fremskrivning af befolkningens familiestruktur, flyttemønstre og boligpræferencer ved anvendelse af DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE.

Abstract

Med det formål at redegøre for den fremadrettede forventning til befolkningens geografiske søgning og de heraf afledte konsekvenser for boligstrukturen, er udført en fremskrivning af befolkningens familiestruktur, flyttemønstre og boligpræferencer ved anvendelse af DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE 3.0. SMILE 3.0 er en videreudvikling af SMILE 1.0, der er den fremskrivningsmodel, der i Hansen, Stephensen og Kristensen (2013) benyttedes til vurdering af den danske befolknings fremtidige boligefterspørgsel på landsdelsniveau. 

Den tidligere model redegør i overordnet udstrækning allerede for befolkningens urbaniseringstilbøjelighed gennem modellering af flytteadfærd på tværs af 11 landsdele, men med henblik på opnåelse af en mere specifik identifikation af til- og afvandringsområder har det været nødvendigt at estimere nye adfærdsmønstre, der tillades at variere på tværs af kommuner. Udvikling af en estimationstilgang, der muliggør dette forhold, udgør sammen med en opdatering af modulet beskrivende henholdsvis befolkningens uddannelsesadfærd og arbejdsmarkedstilknytning de væsentligste tilføjelser relativt til SMILE 1.0. Ud over at udgøre en dokumentation af modeludvidelserne, vil rapporten omfatte en beskrivelse af den forventede udvikling i familiemønstre og boligpræferencer på kommuneniveau frem til år 2040.