Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget erhvervsdeltagelse for udsatte

25-11-2015

Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en øget erhvervsdeltagelse for udsatte personer. Erhvervsfrekvensen for de udsatte løftes til hhv. erhvervsfrekvensen for gennemsnitspersoner, der ikke er udsatte, og til erhvervsfrekvensen for kortuddannede personer, der ikke er udsatte.

Abstract

Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en øget erhvervsdeltagelse for udsatte personer. Udsatte defineres af Rockwool Fondens Forskningsenhed som unge, der to år i træk hverken er i beskæftigelse, i uddannelse eller på anden vis har været selvforsørgende. Analysen bygger på to marginaleksperimenter foretaget på DREAM-modellen. I de to eksperimenter løftes erhvervsfrekvensen permanent for 5.000 udsatte personer hvert år. Erhvervsfrekvensen for de udsatte løftes til hhv. erhvervsfrekvensen for gennemsnitspersoner, der ikke er udsatte, og til erhvervsfrekvensen for kortuddannede personer, der ikke er udsatte. Den finanspolitiske holdbarhed forbedres markant i begge eksperimenter. Ligeledes påvirkes en række makroøkonomiske variable positivt som følge af den stigende erhvervsfrekvens.