De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor

04-11-2015

Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen, hvor indvandringen årligt øges med 400 personer i alderen 30-50 år, 200 forskere og deres 200 ægtefæller.

Abstract

Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen. Eksperimentet undersøger de samfundsøkonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor.

Eksperimentet i dette notat er er defineret som: Indvandringen øges hvert år med 400 personer i alderen 30-50 år, 200 forskere og deres 200 ægtefæller. Indvandrerne har alle samme udvandringstilbøjelighed som personer med dansk oprindelse og fertilitet, som deres oprindelse tilskriver dem. Forsker-indvandrerne har, uanset køn, 100 procent erhvervsdeltagelse, 0 procent arbejdsløshed, og er dobbelt så produktive som danske mænd med en lang videregående uddannelse og får derfor den dobbelte løn. Forskerene ansættes i den offentlige sektor, omkostningerne til forskerne det være sig løn, kapitalapparat mm. dækkes af Novo Nordisk Fonden. Ægtefællerne har erhvervsfrekvens, arbejdsløshed og produktivitet, som deres køn, alder og oprindelse tilskriver dem. Indvandrerne tilbringer deres alderdom i Danmark, dvs. får ret til pension, efterløn mm. Forskernes erhvervsfrekvens og produktivitet falder efter efterlønsalderen (59 år i 2015) på samme måde, som den gør for danskere.

Holdbarheden i DREAMs grundforløb er 0,31 procent af BNP, hvilket svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 5,89 mia. kr. (2014-niveau). Eksperimentet forbedrer holdbarheden med 0,15 procent point i forhold til grundforløbet, svarende til at det offentlige råderum årligt bliver forbedret med 2,94 mia. kr. (2014-niveau).