Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning

05-02-2015

Dette papir præsenterer en empirisk analyse for effekten af økonomiske incitamenter og nedslidning på ældre lønmodtageres tilbagetrækningsbeslutning. Analysen baseres på en ny model for tilbagetrækningsbeslutningen.

Abstract

Dette papir præsenterer en empirisk analyse for effekten af økonomiske incitamenter og nedslidning på ældre lønmodtageres tilbagetrækningsbeslutning. Analysen baseres på en ny model for tilbagetrækningsbeslutningen. Den estimerede model bruges til at fremskrive tilbagetrækningen i et pensionssystem, der er meget mere opsparingsbaseret end i dag. Modellen kan desuden bruges til konsekvensberegninger af politikforslag.

I papiret opstilles en empirisk model, som er inspireret af option value-modellen (jf. Stock & Wise, 1990), men adskiller sig på flere måder, bl.a. ved tillade heterogenitet i præferencerne. Modellen estimeres på registerdata for beskæftigede, der var 59 år i 2001, og modellens output er en estimeret fordeling af præferencer for fritid og en parameter for nedslidningseffekten. Præferencefordelingen estimeres ikkeparametrisk. 

Estimationerne viser, at både præferencer for fritid og nedslidning påvirker seniorers tilbagetrækningsbeslutning. På baggrund af den estimerede model beregnes en reservationsløn for, at personenerne er villig til at udskyde tilbagetrækning i et år. Reservationslønnen er stigende med alderen er lidt større for mænd end kvinder. 

Fremskrivninger baseret på den estimerede model viser, at fremtidens seniorer generelt må forventes at trække sig tilbage tættere på folkepensionsalderen end nutidens seniorer – selvom den forventede folkepensionsalder i 2047 er 72 år mod 65 år i dag. Samtidig viser fremskrivningen, at mange må forventes at trække sig tilbage, før de kan få folkepension og leve af deres pensionsformuer.