REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model

30-04-2015

DREAM har udviklet en ny model kaldet REFORM. Modellen er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Papiret dokumenter modellen.

Abstract

DREAMs nye model REFORM en en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Modellen er kalibreret til det danske nationalregnskab, og den rummer mulighed for at vælge mellem to forskellige aggregeringsniveauer for økonomiens sektorer.

De enkelte sektorer har CES-produktionsfunktioner med input af materialer fra de andre sektorer (indenlandske og udenlandske), bygningskapital, maskinkapital, energi (input fra forsyningssektorerne) og arbejdskraft. Begge typer kapital er opbygget af investeringer, der i den enkelte sektor er et CES-aggregat af danske og udenlandske varer. Der er mulighed for at vælge en opdeling af arbejdskraften i fem typer: faglærte, ufaglærte, KVU, MVU og LVU. Forbrugerne kan opdeles i to grupper: beskæftigede og resten. Beskæftigede har nytte af forbrug og fritid, og vælger arbejdstiden endogent. Ikke-beskæftigede har kun nytte af forbrug.

Forbrugerne modtager løn eller understøttelse samt afkast på deres aktiver. Forbrugets fordeling på indenlandske og udenlandske varer er defineret ved et nestet CES-forbrugssystem, hvis parameter er baseret på eksterne analyser og kalibrering.

Modellen er gjort statisk ved kun at betragte steady-state i en dynamisk model med Ramseyforbrugere. Dette gør, at formuedelen er klart bedre beskrevet, end hvad man typisk ser i statiske CGE-modeller.