Ny R-pakke til estimering af produktionsfunktioner

02-03-2021

I to nye papirer anvendes metoden til estimering af parametre i produktions- og forbrugssystem.

Prisfølsomheden for virksomhedernes brug af input i produktionen er en væsentlig parameter i økonomiske modeller som MAKRO. Prisfølsomheden – ofte kaldet substitutionselasticiteten – udtrykker, hvordan efterspørgslen efter fx arbejdskraft og kapital påvirkes af løn- eller rentestigninger. Derfor har denne type parameter indflydelse på effekten af bl.a. arbejdsmarkeds- eller skattereformer.

I MAKRO har vi arbejdet på at udvikle en fleksibel metode til at estimere parametrene i modellens produktionsfunktion, samtidigt med at der tages højde for produktivitetsudviklingen som eksempelvis arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt.

Koderne bag metoden er nu gjort offentligt tilgængelige. De kan bruges via det statistiske softwareprogram R og hentes GitHub på følgende eksterne link:

Læs om installation og anvendelse

Eksempler på anvendelse