Illustrationsbillede

Tilbagetrækningsalder og forventet pensionsperiode

13-12-2021
Socioøkonomisk fremskrivning Befolkningsfremskrivning

DREAM offentliggør i dag vores opdaterede socioøkonomiske fremskrivning.

Med udsigt til aldring af befolkningen har politikerne i flere omgange justeret lovgivningen for folkepension.

I perioden 2019-2022 forøges den første mulige alder for at modtage folkepension fra 65 til 67 år. Øget folkepensionsalder giver en tilsvarende afkortning af længden af den periode, en kommende pensionist kan forvente at modtage folkepension.

Figur 1 viser udviklingen i den forventede pensionsperiode, dvs. den forventede levetid fra folkepensionsalderen til dødstidspunktet.

Det er vedtaget i Folketinget, at folkepensionsalderen øges med yderligere et år i 2030 og 2035. Det medfører, at folkepensionsalderen fra 2035 er 69 år. Disse stigninger modsvarer den forventede stigning i levetiden, så længden af den forventede pensionsperiode vurderes nogenlunde konstant frem til sidst i 2030’erne.

I slutningen af første kvartal 2022 kommer Pensionskommissionen med sine anbefalinger til fastsættelsen af pensionsalderen fra 2040. Øges pensionsalderen ikke udover 69 år, vurderes pensionsperioden at stige i takt med levetiden. Fastholdes de nuværende regler om levetidsindeksering, vil pensionsperiodens længde aftage mod et langsigtsniveau lige over 15 år.