Tilbagetrækningsalder og forventet pensionsperiode

13-12-2021

DREAM offentliggør i dag vores opdaterede socioøkonomiske fremskrivning.

Med udsigt til aldring af befolkningen har politikerne i flere omgange justeret lovgivningen for folkepension.

I perioden 2019-2022 forøges den første mulige alder for at modtage folkepension fra 65 til 67 år. Øget folkepensionsalder giver en tilsvarende afkortning af længden af den periode, en kommende pensionist kan forvente at modtage folkepension.

Figur 1 viser udviklingen i den forventede pensionsperiode, dvs. den forventede levetid fra folkepensionsalderen til dødstidspunktet.

Det er vedtaget i Folketinget, at folkepensionsalderen øges med yderligere et år i 2030 og 2035. Det medfører, at folkepensionsalderen fra 2035 er 69 år. Disse stigninger modsvarer den forventede stigning i levetiden, så længden af den forventede pensionsperiode vurderes nogenlunde konstant frem til sidst i 2030’erne.

I slutningen af første kvartal 2022 kommer Pensionskommissionen med sine anbefalinger til fastsættelsen af pensionsalderen fra 2040. Øges pensionsalderen ikke udover 69 år, vurderes pensionsperioden at stige i takt med levetiden. Fastholdes de nuværende regler om levetidsindeksering, vil pensionsperiodens længde aftage mod et langsigtsniveau lige over 15 år.

Figur 1.
Forventet pensionsperiode 1990-2060.

Med de nuværende regler stiles der efter, at antallet af år på folkepension skal være fast over tid. Et alternativ kan være i stedet at betragte andelen af livet som tilbagetrukket. Denne vises i figur 2.

Forhøjelsen af pensionsalderen i 2030’erne medfører, at pensionsperioden vil udgøre cirka 20 procent af livet.

En fortsat levetidsindeksering af folkepensionsalderen fra 2040 vil bevirke, at pensionsperioden vil udgøre en faldende andel af livet. Dette da den gennemsnitlige levealder stiger.

Modsat vil en fastholdelse af pensionsalderen på 69 år fra og med 2035 medføre, at andelen af livet som pensionist øges med omkring 2½ procentpoint i perioden 2035–2060.

Yderligere information

Hovedresultater af socioøkonomisk fremskrivning

Udvikling i de lovbestemte tilbagetrækningsaldre

Figur 2.
Andel af livet med ret til folkepension 1990-2060.

Om beregning af forventet pensionsperiode

Den forventede pensionsperiode defineres som den ventede levetid fra folkepensionsalderen til dødstidspunktet:

tid på pension = 60 + forventet restlevetid 60-årig – folkepensionsalder.

Den forventede andel af liv med ret til folkepension udregnes som:

andel som pensionist = tid på pension / (60 + restlevetid for 60-årig)

I beregningen tages der udgangspunkt i den forventede periodiske restlevetid for en 60-årig. Dette skal tilskrives, at det netop er denne størrelse, der ligger til grund for fastsættelsen af folkepensionsalderen ifølge de gældende regler.

Om fremskrivningen

DREAM foretager en fremskrivning af den danske befolkning efter tilknytning til arbejdsmarkedet. Rapporten fremlægger fremskrivningens hovedresultater: Et kvalificeret bud på udviklingen i størrelsen af den strukturelle arbejdsstyrke og i antallet af offentligt forsørgede.

Læs rapporten