Nyheder

Om MAKRO

Illustrationsbillede

Overordnede mål for MAKRO

MAKRO skal danne grundlag for regeringens fremskrivning af økonomien på mellemlangt og langt sigt og konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag.

Illustrationsbillede

Hvilken type model er MAKRO?

MAKRO er en dynamisk deterministisk generel ligevægtsmodel med overlappende generationer. Modeller af denne type kaldes af og til hybrid-modeller. Læs uddybning af modeltypen.

Illustrationsbillede

MAKROs organisation

MAKRO ledes af en bestyrelse med ansvar for at prioritere og vedtage arbejdsgruppens arbejdsplaner. Bestyrelsen består af seks medlemmer.

Publikationer