Arbejdsmarkedstilknytning

Illustrationsbillede

Arbejdsstyrken øges markant

I perioden 2020-2030 ventes arbejdsstyrken at stige med 120.000 personer. Stigningen er primært drevet af senere tilbagetrækning.

Illustrationsbillede

Eksempel på analyse

Hvor stort er potentialet i at øge erhvervsdeltagelsen til det højeste niveau observeret siden årtusindskiftet?

Illustrationsbillede

Se din folkepensionsalder

Fremover vil folkepensionsalderen følge udviklingen i levetiden. Dette betyder, at folkepensionsalderen forøges betydeligt.

Om fremskrivningsmetoden

Illustrationsbillede

Fremskrivningsmetoden

Fremskrivningen sker ved at opdele den fremtidige befolkning efter arbejdsmarkedsdeltagelse som f.eks. beskæftigede, ledige og pensionister.

Illustrationsbillede

Effekt af arbejdsmarkedspolitik

I fremskrivningen indregnes den forventede effekt af arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Se eksempel på korrektion for øget folkepensionsalder.

Senere tilbagetrækning

435.000

Frem til 2060 ventes arbejdsstyrken at stige med 435.000 personer. Stigningen følger hovedsageligt af senere tilbagetrækning.

Nyheder

Publikationer