Nyheder

Arbejdsmarkedstilknytning

Illustrationsbillede

Arbejdsstyrken øges markant

I perioden 2022-2030 ventes arbejdsstyrken at stige med 55.000 personer. Stigningen er primært drevet af senere tilbagetrækning.

Illustrationsbillede

Eksempel på analyse

Hvor stort er potentialet i at øge erhvervsdeltagelsen til det højeste niveau observeret siden årtusindskiftet?

Illustrationsbillede

Se din folkepensionsalder

Fremover vil folkepensionsalderen følge udviklingen i levetiden. Dette betyder, at folkepensionsalderen forøges betydeligt.

Om fremskrivningsmetoden

Illustrationsbillede

Fremskrivningsmetoden

Fremskrivningen sker ved at opdele den fremtidige befolkning efter arbejdsmarkedsdeltagelse som f.eks. beskæftigede, ledige og pensionister.

Illustrationsbillede

Effekt af arbejdsmarkedspolitik

I fremskrivningen indregnes den forventede effekt af arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Se eksempel på korrektion for øget folkepensionsalder.

Senere tilbagetrækning

365.000

I perioden 2022-2060 ventes arbejdsstyrken at stige med 365.000 personer. Stigningen følger hovedsageligt af senere tilbagetrækning.

Publikationer