To stød til landbruget i GrønREFORM

21-03-2022

Notatet beskriver to stød til landbruget i en foreløbig version af GrønREFORM, hvor vi (1) pålægger landbruget en afgift, og (2) der udtages jord.

Abstract

Som en del af GrønREFORM er der blevet udviklet et særskilt landbrugsmodul. Landbrugsmodulet beskriver animalsk og vegetabilsk produktion i Danmark. Det kan køre sammen med resten af modellen eller som en særegen partiel ligevægtsmodel.

I dette notat beskrives to stød til landbruget i den aktuelle foreløbige version af GrønREFORM. Formålet er at give et indblik i de effekterne i sådanne stød. Vi har lavet et stød, hvor vi pålægger landbruget en afgift, og et andet stød, hvor der udtages jord.

Beregningerne i dette notat er af foreløbig karakter, da GrønREFORM stadig er under udvikling. De beskrevne modelresultater kan ikke tages som udtryk for et tilsvarende politisk tiltags fulde effekt i praksis. Notatet offentliggøres ud fra et ønske om åbenhed i modeludviklingen og for at fremme faglig diskussion om GrønREFORM. Undlad venligst at citere fra notatet uden forudgående aftale.