GrønREFORMs landbrugsmodel

18-03-2022

Notatet indeholder en overligt over landbrugsmodellen, beskrivelse af effekterne af et stød til landbruget og en gennemgang af udfordringer med den nuværende modellering.

Abstract

Som en del af GrønREFORM er der blevet udviklet et særskilt landbrugsmodul. Landbrugsmodulet beskriver animalsk og vegetabilsk produktion i Danmark. Det kan køre sammen med resten af modellen eller som en særegen partiel ligevægtsmodel.

Notatet giver en oversigt over GrønREFORMs landbrugsmodel. Derudover beskrives effekterne af et stød til landbruget, hvor der pålægges en CO2e-afgift på landbrugets udledninger.

I løbet af landbrugsmodellens udviklingsforløb er vi dog også blevet opmærksomme på en række udfordringer med den nuværende modellering. Disse udfordringer – og hvordan vi håber at håndtere disse – diskuteres ligeledes i notatet.