Beregning af pensionsmodregning

04-05-2022

På SMILE foretages en fremskrivning af, hvor mange der fremadrettet vil have ret til tillæg til folkepensionen. Notatet beskriver fremskrivningens forudsætninger.

Abstract

På mikrosimuleringsmodellen SMILE foretages en fremskrivning af indkomst- og pensionsforhold for hver enkelt person i den danske befolkning. Fremskrivningen anvendes til at vurdere, hvor mange som fremadrettet har ret til tillæg til folkepensionen.

Notatet beskriver de grundlæggende antagelser bag beregningen.