Befolkningsfremskrivning 2022

24-05-2022

Indregning af merindvandring fra Ukraine, COVID-19 og andre fremskrivningsforudsætninger.

Abstract

Papiret indeholder to kapitler:

I det første beskrives antagelser og de væsentligste forudsætninger bag befolkningsfremskrivning 2022. Desuden sammenlignes befolkningsudviklingen i fremskrivningen med fremskrivningen fra 2021.

I det andet kapitel udføres to alternative fremskrivninger, idet forudsætningerne for fordrevne fra Ukraine ændres i forhold til grundfremskrivningen. Betydning af alternative forudsætninger vedrørende udvandring og fertilitet betragtes.