Lønmodtagernes feriemidler

08-06-2022

Fremskrivning af antal medlemmer og formue i fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Abstract

Først i juli 2018 og siden i september 2020 har DREAM foretaget et skøn over værdien af de feriemidler, som indefryses i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler ved overgang til ny ferielov i efteråret 2020. Feriemiddelfonden er en del af LD Fonde.

På baggrund af disse skøn blev foretaget en fremskrivning af medlemsbestand og formue i fonden. Herunder blev fondens tilgodehavende ved arbejdsgiverne fremskrevet.

Værdien af feriemidler er nu opgjort, feriemiddelfonden har foretaget førtidige udbetalinger, og fonden er nu i ordinær drift. I dette papir præsenteres en undersøgelse af aktiviteter i feriemiddelfondens opstartsperiode. Der ses blandt andet på udbetalingsadfærd blandt fondens medlemmer, indbetalinger fra arbejdsgiverne til fonden, og der gives en karakteristik af tilbageværende medlemmer og arbejdsgivere med skyldige beløb til fonden.

Desuden præsenteres en opdateret fremskrivning af medlemsbestand og formue i fonden. Fremskrivningen baseres i høj grad på en række antagelser om adfærd blandt medlemmer og arbejdsgiverne. Dette da den hidtidigt observerede adfærd endnu ikke anses som retvisende, når fonden er i ordinær drift.

Datagrundlaget er en samkøring af feriemiddelfondens medlemsregister med en række af Danmarks Statistiks personregistre.