Udtalelse fra MAKROs bestyrelse

17-01-2022

Bestyrelsen vurderer, at arbejdet med MAKRO har været meget vellykket, henviser til de meget positive udtalelser fra evalueringspanelet og indstiller til, at betaversionen offentliggøres.

Abstract

I forbindelse med offentliggørelsen af betaversionen af MAKRO kommer MAKROs bestyrelse med en skriftlig udtalelse om betaversionen af modellen. Den baserer sig på de 22 bestyrelsesmøder, der har været afholdt siden projektet blev igangsat i 2017, og på udtalelsen fra et evalueringspanel bestående af internationale eksperter på området, som har skulle vurdere modellen.

Med henvisning til de meget positive udtalelser fra evalueringspanelet konkluderer MAKROs bestyrelse, at arbejdet med MAKRO har været meget vellykket og indstiller til, at betaversionen offentliggøres.