Lønmodtagernes Dyrtidsmidler 2022

19-08-2022

Fremskrivning af antal medlemmer og formue i fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Abstract

I papiret præsenteres Medlems- og formueprognose 2022.

Der udføres en undersøgelse af udbetalingsadfærd blandt medlemmer af fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Desuden vurderes udviklingen i antallet af medlemmer baseret på den historiske udbetalingsadfærd blandt fondens medlemmer. Udviklingen i fondens formue afhænger dels af antal medlemmer og dels af den fremadrettede nettoforrentning af medlemmernes opsparing.