Øget levetid og lavere pensionsalder

29-04-2022

I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet.

Abstract

På den makroøkonomiske model DREAM undersøges de samfundsøkonomiske konsekvenser af en stigning i den forventede gennemsnitlige levetid.

Ændringen motiverer en stigning i befolkningen i alderen 65 år og opefter, hvilket øger de offentlige udgifter til folkepension, sundhed og ældrepleje. Presset på de offentlige finanser dæmpes dog af en kraftigere korrektion for sund aldring af det individuelle offentlige forbrug.

I papiret undersøges to alternative scenarier, som holdes op mod DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2021. De to scenarier adskiller sig i forhold til, hvordan den lovbestemte folkepensionsalder fastsættes: (A) Folkepensionsalderen reguleres efter gældende politiske aftaler og (B) Folkepensionsperioden udgør en konstant andel af livet.

I scenarie A svækkes den finanspolitiske holdbarhedsindikator med -8,4 mia. kr. (-0,36 pct. point) i forhold til DREAMs langsigtede fremskrivning.

Hvis pensionsperioden i stedet forudsættes at udgøre en konstant andel af livet - dvs. pensionsalderen øges mindre end i scenarie A - vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator at blive svækket med -36,0 mia. kr. (-1,54 pct. point) relativt til DREAMs basisfremskrivning.