Ændringer i erhvervsdeltagelsen siden årtusindeskiftet

29-09-2019

Papiret sammenligner erhvervsfrekvensen i år 2000 med i dag. Det findes, at frekvensen er steget for midaldrende og ældre.

Abstract

I papiret sammenlignes beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i år 2000 med 2018. Sammenligningen baseres på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik udarbejdet af Danmarks Statistik. Statistikken korrigeres for databrud for at gøre de to dataår sammenlignelige.

Det findes, at den demografiske udvikling og ændret studieadfærd har reduceret den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse i perioden 2000-2018. Korrigeres der herfor, er både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens øget betydeligt for de midaldrende og ældre. For personer under 50 år er erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen i år 2000 og i 2018 derimod omtrent ens, når der tages højde for ændret demografi og uddannelsesadfærd.

Undersøgelsen tyder således på, at arbejdsmarkedsreformerne har medvirket til den observerede stigning i erhvervsdeltagelsen siden årtusindskiftet. Stigningen i beskæftigelsesomfanget blandt de ældre ser ud til at være sket uden, at beskæftigelsen blandt de unge er forringet.