Organisering af affaldssektoren og dens aktører

15-11-2019

Der er blevet foretaget et indledende researcharbejde af regulering og organisering af affaldssektoren. Dette researcharbejde har resulteret i dette notat, der har dannet udgangspunkt for udvikling af modellen for affaldshåndtering og genanvendelse i GrønREFORM.

Abstract

Som led i den grønne omstilling, så betragtes affald i højere grad som en ressource med et genanvendelsespotentiale. EU har opstillet en række grønne målsætninger for nedbringelse af fremtidig ressourcespild, som forventes at blive nået i den nærmeste fremtid. For at nå i mål med EU’s målsætninger om en genanvendelsesprocent på 65 pct. i 2030, så kræver det et engagement og en vilje fra EU-landene til at skabe ændringer på affaldsområdet. Der eksisterer derfor et behov for at få et overblik over den danske affaldssektors organisering samt en beskrivelse af dens vigtigste aktører. Notatet vil derfor præsentere processen trinvist fra affaldets produktion til behandling, således eventuelle problematikker i sektoren og trade-offs belyses.